«Ишеним» Насыя Бюросу ЖАК
Кыргыз Республикасынын кредиттик бюросу
«Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомуна

Насыя маалыматтар cубъектисинин насыялык бюросуна ал тууралуу маалымат берүүгө макулдугу

_______________________ жылы, _______________________ (макулдугун түзүлгөн датасы)

Мен, _______________________, _______________года жылы туулган, Кыргыз Республикасынын жараны, паспортунун сериясы № ____________________, берген орган ___________, берилген датасы _______________гжылы, ИЖН _____________, уюлдук телефон _____________________, электрондук почта дареги: _______________, жашаган дареги : Кыргыз Республикасы, ________, _______, ______, __________, ________, __________-______________, «Ишеним» Насыя Бюросу ЖАК, зарыл болгон учурда башка кредиттик бюролорго жана Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул көч., 257, “Фрунзе+” соода борбору, 9-бутик юридикалык дарегинде жайгашкан (ИСН:01102201910280), күрөөкана ишмердүүлүгүн жүргүзүү тууралуу уруксат документи 2019-жылдын 22-апрелинде Кыргыз Республиксынын өкмөтүнө караштуу каржы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу мамлекеттик кызматы тарабынан №0344, “Л” сериясы менен берилген «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун (мындан ары: “Зайым берүүчү”) ЮЖБ ФКМА «Ишеним» насыялык - маалымат бюросуна (мындан ары: “Насыялык бюро”) зарыл болгон учурда башка насыялык бюролорго финансы-кредиттик жана башка мекемелерде колдонуу максатында зайым берүүчү менен түзүлгөн келишимдеги маалыматтын негизинде маалымат берүүгө, ошондой эле зайым берүүчүгө берилген өздүк маалыматымды (персоналдык маалыматымды), зайымдын суммасын, мөөнөтүн, камсыз кылуу түрлөрүн жана башка зайым келишими жөнүндөгү маалыматтарды, келишим шарттарынын бузуу жөнүндөгү маалыматтарды, жогоруда айтылган маалыматтардын бардыгын же бир бөлүгүн финансы-кредиттик жана башка мекемелерге (насыялык маалыматтын колдонуучуларына) берүүсүнө макулдук берем.

Мен, Кыргыз Республикасынын жараны ________________________, ушул макулдугун 2017 – жыл 19-июль №128 «Электрондук кол тамга жөнүндөгү» Мыйзамына ылайык өз колум менен коюлган кагаз жүзүндөгү документ менен бирдей укукка ээ электрондук кол тамгам коюлгандыгын тастыктайм.

Жөнөкөй электрондук кол тамга менен тастыкталды (электрондук кол тамга коюу менин уюлдук телефонума смс код – __________ билдирүү аркылуу жөнөтүлгөн кодду терүү же http://www.somo.kg/ сайтында жайгашкан жеке кабинетиме логин/сыр сөз менен кирүү аркылуу ишке ашырылды) _______________________.