«Ишеним» Насыя Бюросу ЖАК
Кыргыз Республикасынын кредиттик бюросу
«Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомуна

Насыя маалыматтар cубъектисинин насыялык бюросуна ал тууралуу маалымат берүүгө макулдугу

_______________________ жылы, _______________________ (макулдугун түзүлгөн датасы)

Мен, _______________________, _______________года жылы туулган, Кыргыз Республикасынын жараны, паспортунун сериясы № ____________________, берген орган ___________, берилген датасы _______________гжылы, ИЖН _____________, уюлдук телефон _____________________, электрондук почта дареги: _______________, жашаган дареги : Кыргыз Республикасы, ________, _______, ______, __________, ________, __________-______________, «Ишеним» Насыя Бюросу ЖАК, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул көч., 257, “Фрунзе+” соода борбору, 9-бутик юридикалык дарегинде жайгашкан (ИСН:01102201910280), күрөөкана ишмердүүлүгүн жүргүзүү тууралуу уруксат документи 2019-жылдын 22-апрелинде Кыргыз Республиксынын өкмөтүнө караштуу каржы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу мамлекеттик кызматы тарабынан №0344, “Л” сериясы менен берилген «Сомо» Күрөөканасы Кошумча жоопкерчилиги бар коомуна , зарыл болгон учурда башка кредиттик бюролорго зайым келишимин түзүү үчүн менин карыздык каражатты төлөөгө жөндөмдүүлүгүмдү, финансылык абалымды, төлөм жөндөмдүүлүгүмдү, финансылык тартибимди жана башка керектүү маалыматтарды алуу максатында менин кредиттик отчетум жөнүндө (кредиттик маалымат) маалымат берүүсүнө макулдук берем.

Мен, Кыргыз Республикасынын жараны ________________________, ушул макулдук кат 2017 – жыл 19-июль №128 «Электрондук кол тамга жөнүндөгү» Мыйзамына ылайык өз колум менен коюлган кагаз жүзүндөгү документ менен бирдей укукка ээ электрондук кол тамгам коюлгандыгын тастыктайм.

Жөнөкөй электрондук кол тамга менен тастыкталды (электрондук кол тамга коюу менин уюлдук телефонума смс код – __________ билдирүү аркылуу жөнөтүлгөн кодду терүү же http://www.somo.kg/ сайтында жайгашкан жеке кабинетиме логин/сыр сөз менен кирүү аркылуу ишке ашырылды) _______________________.