Утушту өткөрүү эрежелери
Somo.kg-ден «Кыялга жеткирген утуш!»

 • 1. Утуштун уюштуруучусу

  Утуштун уюштуруучусу болуп “Сомо” Ломбарды кошумча жоопкерчилиги бар коому саналат, ЖСН 01102201910280, юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Токтогул көчөсү, 257. «Фрунзе плюс» соода борбору (мындан ары текст боюнча – «Уюштуруучу»).

  1.1 Уюштуруучунун байланыш маалыматтары:

  Веб-сайт www.somo.kg

  Колдоо кызматы (күндө 9:00дөн 18:00гө чейин): 0551 008 899, 0701 008 899, 0222 008 899, What'sApp: 0 999 908 719

  Instagram: www.instagram.com/somo_kg_

  Акцияны өткөрүү лотерея же болбосо тобокелге негизделген башка оюн болуп саналбайт, катышуу үчүн төлөмдү талап кылбайт жана пайда же болбосо башка киреше алуу максатын көздөбөйт.

 • 2. Утушту өткөрүү мөөнөттөрү

  2.1 Утушту өткөрүү мезгили — 2021-жылдын Аяк Оона айынын 6-күнүнөн Тогуздун айынын 3-күнүнө чейин.

  2.2 Байгелерди ойнотуу күнү:

  - Аяк Оона айынын 13-күнү

  - Аяк Оона айынын 20-күнү

  - Аяк Оона айынын 27-күнү

  - Тогуздун айынын 4-күнү

  www.instagram.com/somo_kg_ инстаграм аккаунтунун түз обосунда

  Уюштуруучунун ыктыяры боюнча Утушту өткөрүү мезгили жана натыйжаларды жарыялоо күнү өзгөртүлүшү мүмкүн.

 • 3. Утушту өткөрүү аймагы:

  Утуш Кыргыз Республикасынын аймагында өткөрүлүүдө.

 • 4. Утуштун байге фонду:

  4.1. Утуш боюнча байге фонду жумасына 4 (төрт) байгеден турат.

  4.2. Байгелер: 50 000 (элүү миң) сомдук 1 (бир) чек, 20 000 (жыйырма миң) сомдук 2 (эки) чек, 10 000 (он миң) сомдук 1 (бир) чек.

  4.3. Утушта 2.2-бөлүмү менен аныкталган күндөрдүн ар биринде 4 (төрт) жеңүүчү каралган.

  4.4. Утуштун бир катышуучусу бир гана Байгени ала алат.

 • 5. Утушту өткөрүүнүн жалпы шарттары

  5.1. Уюштуруучунун кызматкерлерин, алардын үй-бүлө мүчөлөрүн жана аффилирленген компаниялардын жана жеткирип берүүчүлөрдүн кызматкерлерин эске албаганда, Утушка 21 жашка чыккан, туруктуу Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын аракетке жарамдуу жарандары катыша алышат.

  5.2. Утушка катышуу үчүн Уюштуруучунун кызматын колдонуп, www.somo.kg сайтында 1000 (бир миң) сомдон жана андан көп суммага 06.09.2021-жылдан баштап 03.10.2021-жылга чейин зайым алыш керек.

  5.3. Утуштун алкагында бир уникалдуу катышуучу белгиленет.

  5.4. Утуш күнү кардар утушка катышкан бир уникалдуу катар номурун алат.

  5.5. Утушка Утушту өткөрүү мезгилинде зайым боюнча мөөнөттү өткөрүп жиберген адамдар катыша алышпайт.

  5.6. Утушка Утушту өткөрүү мезгилинде зайымды мөөнөтүнөн мурда төлөгөн адамдар катыша албайт.

 • 6. Катышуучунун укуктары

  Катышуучу төмөнкү укуктарга ээ:

  6.1. Ушул Эрежелер менен аныкталган Утуш шарттары менен таанышууга.

  6.2. Утушка катышууга.

  6.3. Ушул Эрежелердин 4 жана 10-бөлүмдөрү менен аныкталган тартипте байгенин берилишин талап кылууга.

  6.4. Утуштун катышуучу-жеңүүчүсү ушул Эрежелердин 10-бөлүмү менен аныкталган мөөнөттөрдө жана тартипте тийиштүү байгени алууга укуктуу.

 • 7. Катышуучунун милдеттери

  7.1. Жеңүүчү болгон Катышуучу Уюштуруучуга аты-жөнүн, ошондой эле байгени алуу үчүн зарыл болгон башка маалыматтарды айтууну милдеттенет.

  7.2. Утушка катышуу менен катышуучу Уюштуруучуга Утушка катышуу учурунда Уюштуруучуга Кыргыз Республикасынын жеке маалыматтар жана аларды коргоо жөнүндө мыйзамдарына ылайык берилген жеке маалыматтарын, анын ичинде төмөнкү маалыматтарын иштетүүгө макулдугун берет: аты-жөнү, почта дареги, аты, жашы, телефон номуру, байланыш электрондук дарек. Жеке маалыматтарды иштетүү автоматташтыруу каражаттарын колдонуу менен же мындай каражаттарды колдонбостон, кайсы болбосун аракеттерди (операцияларды) же аракеттердин (операциялардын) жыйындысын ишке ашырууну, анын ичинде маалыматтарды чогултууну, тутумдаштырууну, топтоону, сактоону, тактоону (жаңылоону, өзгөртүүнү), чыгарып алууну, колдонууну, өткөрүп берүүнү (жайылтууну, берүүнү, жетүү мүмкүнчүлүгүн ачууну), Уюштуруучу менен түзүлгөн агенттик келишимдердин же башка келишимдердин негизинде иш алып барган үчүнчү жактарга (анын ичинде юридикалык жактарга) өткөрүп берүүнү камтыйт.

 • 8. Уюштуруучунун укуктары

  Уюштуруучу төмөнкү укуктарга ээ:

  8.1. Эгер ушул Эрежелердин 7-бөлүмү менен каралган жалган же толук эмес маалыматтар берилсе катышуучуга Утушка катышуудан же байгени алуудан баш тартууга.

  8.2. Эгер катышуучулар жеңүү үчүн ак ниет эмес ыкмаларды колдонсо, Уюштуруучу өз ыктыяры боюнча катышуудан колдонуучуларды четтетүүгө укуктуу.

  8.3. Уюштуруучу каалаган убакытта Утушту токтотуу же узартуу, байгелердин санын жана курамын өзгөртүү, ошондой эле ушул Шарттарды өзү туура көргөндөй өзгөртүү укугун өзүнө калтырат. Уюштуруучу өз убагында катышуучуларды социалдык тармактарда тийиштүү жарыялоо аркылуу өзгөртүүлөр тууралуу маалымдайт.

  8.4. Уюштуруучу бардык өзүнүн маркетингдик материалдарында, www.somo.kg сайтында жана башка маалымат булактарында Жеңүүчүнүн атын колдонуу укугун өзүнө калтырат.

 • 9. Уюштуруучунун милдеттери

  Уюштуруучу төмөнкүлөрдү милдеттенет:

  9.1. Ушул Эрежелер менен аныкталган тартипте Утушту өткөрүүнү.

  9.2. Утуштун жеңүүчүсү деп таанылган катышуучуга байгени берүүнү.

 • 10. Утуштун натыйжаларын чыгаруу жана байгени алуу тартиби

  10.1. Жеңүүчүнү тандоо Random.org сервиси - катышуучулардын катар номурлары боюнча туш келди сандардын генератору аркылуу ишке ашырылат. Жеңүүчүлөрдү тандоо ушул Эрежелердин 2.2. п. менен аныкталган мөөнөттөрдө ишке ашырылат.

  10.2. Эгер Утуш аяктагандан кийин жана жеңүүчү жарыялангандан кийин 5 (беш) иш күнү ичинде Уюштуруучудан көз каранды болбогон кайсы болбосун себептерден улам жеңүүчү менен байланышуу мүмкүн эмес болсо, анда ал бул байгени алуу укугунан ажырайт. Уюштуруучу резервдеги жеңүүчүгө байгени берүүгө укуктуу.

  10.3. Уюштуруучу жеңүүчү менен www.somo.kg сайтында зайымды тариздеген учурда көрсөткөн телефон боюнча байланышат.

  10.4. Утуштун жеңүүчүлөрү тууралуу маалымат ушул Эрежелердин 1.2. пунктунда көрсөтүлгөн Уюштуруучунун социалдык тармактарында жарыяланат.

  10.5. Утуп алган техниканы жеңүүчү жеңүүчүгө телефон боюнча айтылган компаниянын кеңсесинен алып кете алат.

  10.6. Байгелерди берүү мезгили: жыйынтыктар чыгарылып, жеңүүчүлөр жарыялангандан баштап 14 (он төрт) иш күнү ичинде.

 • 11. Уюштуруучу төмөнкүлөр үчүн жооп бербейт:

  11.1. Ушул Эрежелер менен каралган милдеттерди катышуучулар аткарбагандыгы (өз убагында аткарбагандыгы) үчүн.

  11.2. Катышуучулардын Утушту өткөрүү эрежелерин билбегендигинен улам пайда болгон жагдайлар үчүн.

  11.3. Утушту өткөрүүдө колдонулган Интернет тармагында жана (же) байланыш каналдарында техникалык көйгөйлөр жана (же) алдамчылык натыйжасында катышуучулардан каттарды, чалууларды, факсимилдик жана (же) электрондук билдирүүлөрдү, байланыш уюштурууларын албагандыгы үчүн.

  11.4. Катышуучулардан Утушту өткөрүү жана байгени берүүдө зарыл болгон толук эмес жана (же) туура эмес байланыш жана (же) башка маалыматтарды алганы үчүн.

 • 12. Башка шарттар

  12.1. Утушка катышуу автоматтык түрдө катышуучунун ушул Эрежелер менен таанышуусун жана макулдугун билдирет.

  12.2. Утуштун катышуучусу болуп, адам эгер ала Утуштун жеңүүчүсү болсо, бул тууралуу Уюштуруучу аты, фамилиясы, сүрөтү, жашаган шаары сыяктуу жеңүүчү тууралуу маалыматты жарыялап, каалаган формада ачык жарыялоого укуктуу экени менен макул жана Уюштуруучуга мындай ачык жарыялоого жана маалыматты ачууга мындай катышуучуга кайсы бир сыйакынын төлөп бербестен ыйгарым укук берет.

  12.3. Ушул Эрежелер менен каралбаган бардык башка жагдайларда Уюштуруучу жана катышуучу Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын жетекчиликке алат.